Spółki Grupy:

Telefony i adresy e-mail

Roseville Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników, nr 45A, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000748043; NIP 5272864177; Regon: 381251540, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł (wpłaconym w całości).

Centrala (Warszawa)

Sekretariat

T: +48 22 676 09 00
F: +48 22 614 16 16
E: sekretariat@abcdata.eu

 

Dział Obsługi Klientów

E: dokw@abcdata.eu

Rejestracja Klientów

T: +48 22 676 08 10
E: rejestracja@abcdata.eu

 
 
 

 

Dział Reklamacji (RMA)

T: +48 22 591 67 49
E: rma@abcdata.eu

 

 

Magazyn (Sosnowiec)

Dział Obsługi Klientów

T: +48 32 368 90 03
E: kontakt.sosnowiec@abcdata.eu