Spółki Grupy:

Plan połączenia

 

Plan połączenia pomiędzy Roseville Investments sp.  z o.o. a ALSO Polska sp. z o.o. udostępniany do publicznej wiadomości na podstawie art. 500 §  21 Kodeksu Spółek Handlowych.