Spółki Grupy:

Grupa Roseville

Grupa Roseville to dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej działający w Europie Środkowo-Wschodniej. Wchodzące w jej skład spółki dostarczają sprzęt i usługi technologiczne w Polsce oraz w siedmiu innych krajach regionu. Grupa Roseville jest częścią ALSO Holding.

Roseville Investments sp. z o.o.
Roseville Investments sp. z o.o.

Podmiot dominujący w grupie Roseville. Wiodący dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce. Kreuje rynkowe trendy i systematycznie rozbudowuje portfolio o produkty z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. Zajmuje czołową pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B.

ABC Data Słowacja
ABC Data Słowacja

ABC Data s.r.o. z siedzibą w Bratysławie odpowiada za sprzedaż produktów z portfolio grupy Roseville (dawniej ABC Data) na terenie Słowacji. Od kwietnia 2019 roku zlokalizowany w czeskiej Pradze oddział słowackiej spółki ABC Data s.r.o. realizuje również sprzedaż sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Republice Czeskiej.

ABC Data Litwa, Łotwa i Estonia
ABC Data Litwa, Łotwa i Estonia

Spółka zależna UAB “ABC Data Lietuva”, umożliwia llientom z Litwy łatwiejszy dostęp do oferty Roseville (dawniej ABC Data). W 2011 roku litewska spółka zależna rozpoczęła sprzedaż również na terenie Łotwy i Estonii.

ABC Data Węgry
ABC Data Węgry

Spółka zależna ABC Data Hungary Kft. prowadzi sprzedaż produktów z portfolio grupy Roseville (dawniej ABC Data) na terenieWęgier. Klienci spółki mogą korzystać z szerokiej oferty produktowej spółki, a także ze wsparcia jej pracowników. 

ABC Data Rumunia
ABC Data Rumunia

Grupa Roseville (dawniej ABC Data) rozpoczęła swoją aktywność na rynku rumuńskim w 2010 roku poprzez spółkę zależną SCOP Computers S.A. W 2013 roku ówczesna ABC Data S.A. sprzedała swoje udziały w tej spółce i rozpoczęła działalność handlową poprzez spółkę ABC DATA DISTRIBUTIE S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie.

ISource S.A.
ISource S.A.

iSource S.A od 2008 roku prowadzi działalność dystrybucyjną dla marki Apple oraz marek oferujących produkty kompatybilne z rozwiązaniami Apple. W grudniu 2013 iSource S.A podpisała umowę inwestycyjną w sprawie zakupu 100% akcji spółki przez ówczesną ABC Data S.A., dzięki czemu stała się częścią jej grupy kapitałowej.

S4E S.A.
S4E S.A.

S4E S.A. to wyspecjalizowany dystrybutor z wartością dodaną. Firma dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw. Poza dystrybucją urządzeń i oprogramowania światowych marek oferuje również szeroki wachlarz usług marketingowych, sprzedażowych, logistycznych i szkoleniowych. Pracownicy Spółki posiadają wysoki poziom kompetencji technicznych w kluczowych obszarach działalności, będąc pionierami w wykorzystywaniu wielu rozwiązań wiodących światowych dostawców sprzętu IT.