ABC Data nie zwalnia tempa i koncentruje się na utrzymaniu tendencji wzrostowej

Opublikowaliśmy wyniki za I kwartał 2018 roku. Wypracowaliśmy ponad 1 mld PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, zwiększyliśmy zysk EBITDA o 17% i uzyskaliśmy aż o 60% wyższy zysk netto r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w Grupie ABC Data 1 046 mln PLN, co oznacza wzrost o 5% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 60,2 mln PLN i był o 1,7 mln PLN wyższy niż przed rokiem. To satysfakcjonujące, że bez względu na koniunkturę panującą na rynku, Grupa ABC Data nieustannie osiąga jedną z najwyższych marż w branży dystrybucji IT. W pierwszym kwartale tego roku wyniosła ona 5,8%, co potwierdza skuteczność prowadzonych przez nas działań biznesowych. Obecnie koncentrujemy się na utrzymaniu tendencji wzrostowej. Szacunkowe przychody ze sprzedaży ABC Data w kwietniu tego roku były o 17% wyższe niż przed rokiem, co oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu – podsumowuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data.

Skonsolidowana EBITDA była z kolei o 17% (1,2 mln PLN) wyższa r/r i osiągnęła wartość 7,9 mln PLN. Zysk netto wyniósł natomiast 2,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 60% r/r. Poprawa wyników finansowych w pierwszym kwartale 2018 roku jest efektem zwiększenia skali działalności ABC Data, wyższego zysku brutto oraz wzrostu marży ze sprzedaży w regionie CEE. W minionym kwartale wypracowaliśmy, między innymi, 41% wzrost przychodów ze sprzedaży na Słowacji, 26% wzrostu w Rumunii oraz 16% w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Tak dobre wyniki są następstwem m.in. dynamicznego rozwoju naszego kanału sprzedaży w poszczególnych krajach regionu, rosnącej sprzedaży sprzętu Xiaomi na rynkach bałtyckich czy komponentów w większości krajów, w których jesteśmy bezpośrednio obecni – mówi Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data.

ABC Data mapka

W obszarze e-commerce pracowaliśmy nad kolejnymi funkcjonalnościami dla platformy sprzedażowej InterLink, wzbogacając ją m.in. o szybkie płatności internetowe. Obecnie trwają działania zmierzające do udostępnienia aplikacji mobilnej m-InterLink Partnerom ABC Data w poszczególnych krajach regionu CEE. W pierwszym kwartale poświęciliśmy też dużo uwagi dalszemu rozwojowi sektora mobile. W efekcie iSource, spółka zależna ABC Data, utrzymała pozycję wiodącego dystrybutora sprzętu marki Apple. ABC Data aktywnie kontynuowała też współpracę z Xiaomi. Poza znacznym zwiększeniem liczby produktów tej marki dostępnych w naszym portfolio, otworzyliśmy pierwszy autoryzowany salon Mi Store w Warszawie.

Zgodnie ze swoją strategią rozwoju, intensywnie działaliśmy również w szeroko rozumianym obszarze cloud computingu. Spółka zależna ABC Data, S4E, brała aktywny udział w projekcie budowy wielkopolskiej chmury edukacyjnej. Podpisaliśmy również kontrakt na dystrybucję produktów cloudowych Microsoft CSP w całym regionie CEE. – Chmura stanowi przyszłość nowoczesnego IT i zyskuje coraz większe uznanie wśród firm i instytucji w Polsce. W efekcie obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania sprzedażą rozwiązań cloud ze strony związanych z nami resellerów i integratorów. Sukcesywny rozwój oferty usług cloudowych, zarówno o rozwiązania polskich, jak i globalnych producentów, stanowi przewagę konkurencyjną ABC Data. Dzięki temu Spółka będzie beneficjentem rosnącej popularności rozwiązań chmurowych – przekonuje Arkadiusz Lew-Kiedrowski, wiceprezes zarządu ABC Data.

Pomyślny pierwszy kwartał 2018 był udaną kontynuacją bardzo dobrego 2017 roku. Mając na uwadze doskonałe wyniki i dobrą kondycję finansową spółki, zarząd ABC Data zdecydował w ubiegłym roku o warunkowej wypłacie Akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017. Z kolei w maju tego roku zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu ABC Data wypłatę dywidendy za rok 2017 w łącznej kwocie 39 mln PLN (0,31 PLN na jedną akcję). Wniosek Zarządu Spółki został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. O wypłacie dywidendy zadecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat raportu znajdują się w tym miejscu.

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.