ABC Data wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2017

Zarząd ABC Data podjął decyzję o warunkowej wypłacie akcjonariuszom spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017. Spółka przeznaczy w sumie ponad 10 milionów PLN na zaliczkę dywidendową za rok 2017.

Prezes Zarządu ABC Data Ilona Weiss wyjaśnia, dlaczego właśnie teraz nadszedł właściwy moment na podjęcie decyzji o warunkowej wypłacie akcjonariuszom zaliczki dywidendowej, jaki wpływ na nią miała zmiana modelu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie, a także kiedy i pod jakimi warunkami nastąpi wypłata zaliczki.

Zachęcamy do obejrzenia materiału.

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.