Poznaj IBM Cloud razem z ALSO Polska! – warsztaty techniczne

Pierwsze szkolenie poświęcone usługom IBM Cloud, zakończyło się sukcesem. Producent przybliżył temat kontenerów i zapoznał uczestników ze swoimi rozwiązaniami. Dlatego nie zwalniamy tempa i zapraszamy na kolejne warsztaty techniczne, organizowane przez IBM. Tym razem tematem będzie IMB Watson Assistant.

W czasie tego dwudniowego wydarzenia producent przedstawi narzędzie, które pozwala na stworzenie aplikacji rozumiejącej język naturalny oraz Machine Learning, aby uczyć się reagowania w sposób jak bardziej symulujący wypowiadającą się osobę. Prowadzący nie tylko opowie o możliwościach IMB Watson Assistant, ale także w ramach ćwiczenia, stworzona zostanie w pełni działająca aplikacja internetowa oparta o to rozwiązanie.

Warsztaty odbędą się 29 i 30 października w biurze IBM, które mieści się przy ulicy Krakowiaków 32 w Warszawie. Jeżeli chcesz wziąć w nim udział skontaktuj się z Adamem Bielawskim  – adam.bielawski@also.com, przesyłając nam swoje dane kontaktowe, nazwę przedsiębiorstwa, w którym pracujesz, a także numer kontaktowy i adres email.

Zapisy już trwają, liczba miejsc jest ograniczona!

Agenda wydarzenia:

Dzień pierwszy

Wprowadzenie

 • Przegląd, przypadki użycia, wersje demo.

Projektowanie rozwiązań konwersacyjnych

 • Określenie celu chatbotów,
 • Określenie punktu widzenia,
 • Określenie proaktywności / reaktywności,
 • Ton i osobowość Chatbota.

Pisanie interakcji konwersacji

 • Najlepsze praktyki pisemne.

Budowanie rozwiązania konwersacyjnego + laboratorium

 • Kluczowe pojęcia: intencje, byty, zmienne kontekstowe, dialog, umiejętności, asystent,
 • Funkcje Watson Assistants, które dotyczą kluczowych pojęć.

Budowanie dialogu + laboratorium

 • Nawigacja w oknie dialogowym,
 • Zarządzanie prostymi i złożonymi warunkami,
 • Ustalanie właściwych odpowiedzi,
 • Łatwe przechwytywanie informacji o klientach,
 • Zarządzanie ujednoznacznieniem.

Dzień drugi

Ulepszanie rozwiązań konwersacyjnych + Lab

 • Identyfikacja słabych punktów chatbotów i poprawa ich,
 • Ocena ulepszeń w Watson Studio.

Integracja rozwiązań konwersacyjnych za pomocą Interfejsu API Watson

 • Wprowadzenie do interfejsów API Watson Assistant,
 • Zarządzanie prywatnymi danymi,
 • Tworzenie pierwszego bota bez serwera.

Cykl realizacji rozmowy Watson + Laboratorium

 • Wprowadzenie kluczowych etapów wdrażania chatbot,
 • Ocena wdrożenia przez Watson Studio.

Miejsce: Warszawa
Termin: 29-30.10.2019
Cena: Bezpłatne

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.