ABC Data nie zwalnia tempa i koncentruje się na utrzymaniu tendencji wzrostowej
Wyniki

ABC Data nie zwalnia tempa i koncentruje się na utrzymaniu tendencji wzrostowej

Opublikowaliśmy wyniki za I kwartał 2018 roku. Wypracowaliśmy ponad 1 mld PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, zwiększyliśmy zysk EBITDA o 17% i uzyskaliśmy aż o 60% wyższy zysk netto r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w Grupie ABC Data 1 046 mln PLN, co oznacza wzrost o 5% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 60,2 mln PLN i był o 1,7 mln PLN wyższy niż przed rokiem. To satysfakcjonujące, że bez...

Czytaj więcej
Ilona Weiss o wynikach finansowych za 2017 rok
Wyniki

Ilona Weiss o wynikach finansowych za 2017 rok

ABC Data przekroczyła prognozę wyników finansowych na 2017 rok, a m.in. dzięki skutecznej realizacji strategii rozwoju oraz koncentracji na wysokomarżowej dystrybucji osiągnęła marżę ze sprzedaży na poziomie 6,1%. To jeden z najlepszych wyników w światowej branży dystrybucji IT. Wyniki finansowe ABC Data za 2017 rok potwierdzają skuteczność podejmowanych decyzji biznesowych oraz są efektem odpowiedniej koncentracji na kluczowych...

Czytaj więcej
ABC Data przekracza prognozę finansową i podwaja zysk netto r/r
Wyniki

ABC Data przekracza prognozę finansową i podwaja zysk netto r/r

Pełna koncentracja na rozwoju w oparciu o cztery kluczowe obszary biznesowe, tj. e-commerce, VAD, cloud oraz mobile, przynosi zakładane efekty. ABC Data przekroczyła prognozę wyników finansowych na 2017 rok. Zysk EBITDA był wyższy o 48% wobec ubiegłego roku i ukształtował się na poziomie 59 mln PLN, a skorygowany zysk netto wyniósł 34 mln PLN i był dwukrotnie wyższy r/r. Największy wpływ na poziom skonsolidowanych przychodów ze...

Czytaj więcej
ABC Data podwoiła EBITDA i potroiła zysk netto w trzecim kwartale
Wyniki

ABC Data podwoiła EBITDA i potroiła zysk netto w trzecim kwartale

Ponad dwukrotny wzrost EBITDA i zysku operacyjnego EBIT oraz trzykrotnie wyższy (r/r) zysk netto – tak Grupa Kapitałowa ABC Data zakończyła III kwartał 2017 roku. Istotnie zwiększyliśmy też rentowność sprzedaży, uzyskując marżę w wysokości ponad 6%. Dziś ogłosiliśmy wyniki za III kwartał 2017 roku. Grupa ABC Data zwiększyła przychody ze sprzedaży do poziomu 1 117 mln PLN, co oznacza wzrost o 2% r/r. W tym czasie Spółka...

Czytaj więcej
Wysokie marże wizytówką ABC Data
Wyniki

Wysokie marże wizytówką ABC Data

Jedna z najwyższych marż na polskim rynku i rekordowa w historii ABC Data, wzrost zysku netto z kwartału na kwartał i 25% wzrost EBITDA* – tak właśnie podsumowaliśmy pierwsze półrocze 2017 roku. Wypracowaliśmy rekordową, skonsolidowaną marżę w wysokości 6,3% w I półroczu 2017 roku i jeszcze wyższą, bo 6,7% w samym II kwartale. Taki wynik stawia nas w ścisłej czołówce globalnych dystrybutorów zajmujących się sprzedażą sprzętu i...

Czytaj więcej
ABC Data wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2017
Inwestorzy

ABC Data wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2017

Zarząd ABC Data podjął decyzję o warunkowej wypłacie akcjonariuszom spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017. Spółka przeznaczy w sumie ponad 10 milionów PLN na zaliczkę dywidendową za rok 2017. Prezes Zarządu ABC Data Ilona Weiss wyjaśnia, dlaczego właśnie teraz nadszedł właściwy moment na podjęcie decyzji o warunkowej wypłacie akcjonariuszom zaliczki dywidendowej, jaki wpływ na nią miała zmiana modelu...

Czytaj więcej
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.