Spółki Grupy:

Komunikaty prasowe

Grupa ALSO zwiększa zyski: rozwijając się w kierunku dostarczania rozwiązań technologicznych

24.07.2019

W pierwszej połowie 2019 roku, Grupa ALSO wypracowała zysk EBITDA na poziomie 64,4 miliona euro, co oznacza wzrost o 15% przed zastosowaniem IFRS 16. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 14%, do 4,8 miliarda euro, co jest jasnym sygnałem, że firmie udało się zwiększyć udział w niezwykle konkurencyjnym rynku IT.

Czynnikami, które miały pozytywny wpływ na wyniki były optymalizacja struktury organizacji, wzrost zysku brutto oraz akwizycje. ALSO istotnie zwiększyło udział w rynku, który wzrósł o 4,6% w omawianym okresie (według firmy badawczej Context). Do wzrostu przyczyniło się w szczególności stworzenie nowych Centrów Kompetencji. Rozwój zanotowano we wszystkich trzech obszarach biznesowych Grupy: Supply +13,8%, Solutions +15,8% oraz As-a-Service +12,7%. Po zastosowaniu standardu IFRS 16, zysk EBITDA w pierwszej połowie 2019 wyniósł 76,3 miliona euro.

Segment usług IT-as-a-Service / ALSO Cloud-Business kontynuował dynamiczny rozwój. W pierwszej połowie 2019 roku, sprzedaż z tego obszaru wzrosła o 56%, z 62 milionów euro do 97 milionów. Liczba obsługiwanych stanowisk IT zwiększyła się z 2,3 miliona do 2,9 miliona, co oznacza wzrost o 23% w liczbie stanowisk zarządzanych bezpośrednio przez ALSO i wzrost o 30% w liczbie stanowisk obsługiwanych przez partnerów grupy.

Inwestycje w nowe rynki
W styczniu 2019 roku, za pośrednictwem spółki zależnej ALSO Croatia, Grupa ALSO przejęła RECRO, jednego z trzech największych dystrybutorów IT na terenie Chorwacji. Dzięki istniejącym spółkom ALSO w Polsce, Litwie, Estonii i na Łotwie oraz z przejętymi w 2018 roku spółkom w Słowenii, na Białorusi i na Ukrainie, przejętej 1 lipca 2019 polskiej spółce ABC Data oraz spodziewanemu przejęciu w Bułgarii, grupa ALSO obecna będzie w 13 krajach Europy Wschodniej. Całkowita wartość rynku IT w Europie Wschodniej wynosi około 30 miliardów euro rocznie. ALSO podjęło intensywne działania w zakresie konsolidacji rynku mając na celu uzyskanie przynajmniej 20% stałego udziału w rynku. W ten sposób firma tworzy doskonałe podstawy do dalszego rozwoju.

Inwestycje w technologie
Dzięki przejęciu specjalistycznej platformy IoT AllThingsTalk w czerwcu 2019, firmie udało się jeszcze bardziej rozszerzyć zakres posiadanej specjalistycznej wiedzy w niezwykle obiecującym sektorze Internetu Rzeczy. Dodatkowo, rozpoczęto współpracę z platformą wirtualizacyjną Ludium, a także z jednym z czołowych amerykańskich dystrybutorów, przy wykorzystaniu plaformy ALSO Cloud Marketplace. Ponadto, ALSO zainwestowało w dalszy rozwój swojej autorskiej platformy e-commerce, robotyzacji procesów (AI) oraz druku 3D. Tym samym ALSO znacznie wzmacnia swoje trzy obszary biznesowe, tj. Supply, Solutions oraz As-a-Service. „Konsekwentnie i skutecznie realizujemy naszą strategię dostawcy rozwiązań technologicznych”, mówi Gustavo Möller-Hergt, Prezes Zarządu ALSO Holding AG (SIX: ALSN).

Optymalizacja struktury i kapitału obrotowego
W pierwszej połowie 2019, spółka kontynuowała program optymalizacji strukturalnej w oparciu o inwestycje technologiczne. W porównaniu do roku 2018 roku, koszty zatrudnienia zostały zoptymalizowane o 11 milionów euro. Część tych oszczędności przeznaczono na zwiększenie zatrudnienia w kluczowych wzrostowych obszarach biznesu. Rozpoczęte w 2017 roku intensywne działania mające na celu optymalizację kapitału obrotowego netto przynoszą efekty. Obecnie koncentrują się na szczegółowej analizie klientów.

Perspektywy
W perspektywie całego roku 2019, ALSO przewiduje wzrost zysku EBITDA w zakresie od 10 do 15 milionów euro w stosunku do poprzedniego roku, z czego już wzrost o 8 milionów euro uzyskano w pierwszej połowie 2019 przed zastosowaniem IFRS 16, dzięki przyspieszonej optymalizacji strukturalnej. Ponadto, spółka przewiduje, że przejęcie ABC Data będzie miało neutralny wpływ na zysk EBITDA w 2019 roku, ze względu na koszty integracji (wdrożenie SAP i koszty restrukturyzacji).

Celem średnioterminowym jest zwiększenie zysku EBITDA do 240-300 milionów euro po zastosowaniu standardu IFRS 16. Ponadto, firma zamierza w tym okresie osiągnąć zwrot z tytułu zaangażowanego kapitału (ROCE) między 13 a 14% (2018: 11,8%). Sukces ALSO będzie mierzony na podstawie następujących kluczowych danych: wyniku operacyjnego (płynność) i wyniku finansowego (efektywność wykorzystanego kapitału).

Pobierz PDF