Spółki Grupy:
Dział Obsługi Klientów

E: dokw@abcdata.eu

Rejestracja Klientów

T: +48 22 591 67 44
E: rejestracja@abcdata.eu

Dział Kontroli Należności i Windykacji

T: +48 22 676-08-79
T: +48 22 676-09-82
T: +48 22 591-61-88
T: +48 22 591-64-88
T: +48 22 591-67-98
T: +48 22 275-72-61
E: windkol@abcdata.eu

Dział Reklamacji (RMA)

T: +48 22 591 67 49
E: rma@abcdata.eu

Zostań klientem

Nie jesteś jeszcze klientem Roseville Investments? Zapraszamy do współpracy! Skorzystaj z programu partnerskiego ARKADIA, dedykowanego specjalnie nowym Klientom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowych Klientów, już na samym początku współpracy oferujemy wyjątkowo korzystne warunki do rozwoju własnej firmy, tworząc tym samym dla Państwa „biznesową ARKADIĘ”. Dołącz do programu. Przekonaj się sam, jak w kilku małych krokach osiągnąć wiele!

Naszym klientom oferujemy:
 


atrakcyjne warunki finansowania
od samego początku współpracy


dostęp do platformy zakupów online
InterLink i najszerszej oferty
produktowej na rynku


kompleksowe wsparcie w zakresie
sprzedaży zaawansowanych rozwiązań IT


outsourcing usług logistycznych


dostawę towaru nawet
w dniu złożenia zamówienia


dostęp do programów
partnerskich i promocji

 

 

Jak zostać klientem Roseville Investments?

Aby zostać naszym Partnerem należy podpisać i dostarczyć do Roseville Investments umowę dealerską (w dwóch egzemplarzach) wraz z załącznikami oraz dołączyć do niej komplet dokumentów rejestrowych firmy. Umowa dealerska i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione prawnie do reprezentowania firmy.

Umowa dealerska

Formularz do rejestracji elektronicznej znajduje się na stronie interlink.abcdata.pl, po wypełnieniu będzie wygenerowany dokument w formacie pdf zawierający umowę. Prosimy o dostarczenie aktualnych dokumentów rejestrowych firmy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS / RHB) – nie starszych niż 3 miesiące.

W przypadku, gdy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy wypisu z KRS/RHB) jest starsze niż 3 miesiące, ale od czasu jego wydania nie nastąpiły żadne zmiany prosimy o potwierdzenie tego faktu dopiskiem „Potwierdzamy, że do dnia ....../....../...... nie zaszły żadne zmiany w danych rejestrowych naszej firmy” – podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wymagamy dołączenia kopii decyzji nadania numeru NIP i REGON.